COVID-19 sommarsesong 2020

For å kunne gjennomføre kurs og turar utan risiko for smitte vert alt UT av Huse tilbyr av aktivitet tilpassa rettningslinjer for smittevern frå Helsemyndigheitene og kommunelegen i Stad. Oppdatert informasjon vert sendt ut ved påmelding!

  • Alle deltakarar og instruktør må vere friske.
  • Ein kan ikkje delta på kurs og aktivitet dersom man er i karantene.
  • Alle sørger for å halde minimum 1 meters avstand til kvarandre.
  • Alle er ansvarleg for god hoste og handhygiene, og ikkje ta på anna enn tildelt utstyr.
  • Alt padleutstyr vert vaska etter bruk.
  • UT av Huse sørger for godkjend vask av utlånt bekledning mellom kvart bruk.