COVID-19 sommarsesong 2020

For å kunne gjennomføre kurs og turar utan risiko for smitte vert alt UT av Huse tilbyr av aktivitet tilpassa rettningslinjer for smittevern frå Helsemyndigheitene og kommunelegen i Stad. Oppdatert informasjon vert sendt ut ved påmelding.